rr

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP "DANILO KIŠ - OSAMDESET GODINA OD ROĐENJA (1935-2015)"

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje Međunarodni naučni skup "Danilo Kiš - osamdeset godina od rođenja (1935-2015)". Skup će se održati 15. i 16. oktobra 2015. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Akademije, Ul. Rista Stijovića 5, Podgorica.

Program skupa

Posljednje fotografije